Les associacions participants en el projecte Dades x Comerç han acordat el Document de Sobirania de dades per garantir que sigui comprensible i transparent.

© Dades x Comerç 2024